ÚLTIMAS ENTRADAS : "GRAND POPÓ I: "GRAND POPÓ II: A CERIMONIA DA PRAIA" "LAGO INLE" "PAÍS TANEKA"
gadgets para blogger

Ouidah é unha pequena cidade da república de Benín, tristemente coñecida por ser un dos portos craves para o tráfico de escravos de África occidental.

Ouidah es una pequeña ciudad de la república de Benín, tristemente conocida por ser uno de los puertos claves para el tráfico de esclavos de África occidental.
Nesta cidade hai un bonito, pequeno e algo desacougante bosque, coñecido como o bosque sacro de Kpassé no que, ademais dalgunha ruína e zonas tabú que non poden ser pisadas, atopaste cunha cantidade inxente de enormes árbores, moitos deles considerados reencarnacións de persoas importantes da cidade. Entre eles destaca un especial, un Iroko sacro e centenario no que os crentes do vudú depositan as súas ofrendas e demandan a súa protección. Segundo a lenda, nesta árbore reencarnouse o rei Kpasse  -o rei fundador do pobo no século XIV-  para fuxir do exército de Dahomei, que pretendía escabezalo.

En esta ciudad hay un bonito, pequeño y algo inquietante bosque, conocido como el bosque sagrado de Kpassé en el que, además de alguna ruina y zonas tabú que no pueden ser pisadas, te encuentras con gran cantidad de enormes árboles, muchos de ellos considerados reencarnacións de personas importantes de la ciudad. Entre ellos destaca un especial, un Iroko sagrado y centenario en el que los creyentes del vudú depositan sus ofrendas y demandan su protección. Según la leyenda, en este árbol se reencarnó el rey Kpasse  -el rey fundador del pueblo en el siglo XIV-  para huir del ejército de Dahomey, que pretendía decapitarlo.
Segundo penetras no bosque, atópaste coa estatua do deus Legba, representado por un mozo con cornos e un falo de dimensións considerables.

Según penetras en el bosque, te encuentras con la estatua del dios Legba, representado por un joven con cuernos y un falo de dimensiones considerables.
As árbores dan sombra a unha multitude de estatuas que representan a outros tantos deuses do vudú.

Los árboles dan sombra a una multitud de estatuas que representan a otros tantos dioses del vudú.
Outras curiosas esculturas realizadas por artistas locais con ferros, cables, cadeas de motocicletas, torcas e materiais de todo tipo, comparten o espazo.

Otras curiosas esculturas realizadas por artistas locales con hierros, cables, cadenas de motocicletas, tuercas y materiales de todo tipo, comparten espacio.